Tvangsfjernelse
“Du skal aldrig bare acceptere kommunens afgørelse. Der er altid noget mere, vi kan gøre.”

Kristian Korshøj Jørgensen – reglerne i sager om tvangsfjernelse skal overholdes

Jeg kæmper for dine interesser og tager fat i alt, der kan komme dig til gode i en sag om tvangsfjernelse. Jeg sørger for, at din version af sagen kommer frem og at du får den bedste repræsentation, du kan få. Jeg kan love, at jeg vil kæmpe med dig hele vejen, og jeg vil sikre, at alle retsgarantier bliver overholdt, og at alle sider af din sag bliver belyst.

Jeg har stor erfaring i at møde politikere og embedsmænd i Børn- og ungeudvalget og kæmpe imod tvangsfjernelse af børn, både der og i Ankestyrelsen. Jeg har arbejdet med familieretssager siden 2014.

Jeg kører + 50.000 km om året for at hjælpe klienter i hele landet. Rent fysisk er jeg i Aarhus eller Odder, men jeg er aldrig længere væk end et telefonopkald!

Husk at i tvangsfjernelsessager er er det kommunen eller staten, der betaler for advokat i forbindelse med møder i Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og retten

Kommunerne laver for mange fejl i sager om tvangsfjernelse

Alle har ret til at blive behandlet ordentligt, og kommunerne skal rådgive sine borgere korrekt i sager om familieret – tvangsfjernelse og anbringelse af børn og unge. Jeg oplever ofte, at de involverede i sager om tvangsfjernelse ikke modtager alle relevante oplysninger, og at kommunen hopper over, hvor gærdet er lavest. Alt for ofte laver kommunerne fejl i sagsbehandlingen.

Når jeg får din sag om tvangsfjernelse, analyserer jeg den grundigt - hvad handler kommunens bekymringer om, og hvad er egentlig op og ned i sagen. Hvad er det, kommunen forlanger af dig? Og så lytter jeg til dig og analyserer hvilke fakta, vi kan bruge i din sag. Jeg forholder mig til situationen i dag – hvad kan vi gøre lige nu, og hvordan sikrer vi, at de tiltag, kommunen sætter i værk, bliver overholdt.

Møder om tvangsfjernelsessager i Børn- og ungeudvalget eller Ankestyrelsen

Før mødet i Børn- og Ungeudvalget eller Ankestyrelsen mødes vi, så jeg er helt opdateret på din version af tvangsfjernelsessagen, og du er forberedt på, hvordan mødet foregår, og hvad du kan blive spurgt om. 

Du er nødt til at samarbejde med kommunen i tvangsfjernelsessager

Mit bedste råd til dig, er at du så vidt muligt skal samarbejde med kommunen og indordne dig under de forebyggende foranstaltninger, sagsbehandleren foreslår – det er så meget nemmere at forebygge, at dit barn bliver fjernet, end det er at få barnet hjem igen fra en tvangsfjernelse.

Men du skal aldrig bare acceptere kommunens afgørelse. Der er altid noget mere, vi kan gøre.

- Hvad er det kommunen forlanger af dig før dit barn kan komme hjem, og hvordan opfylder du de krav? Jeg sørger for, at du får den hjælp og støtte, du har ret til, for at forandre forholdene og få dit barn hjem.

Det jeg kan hjælpe med, er at sætte nogle processer i gang, som virker på den lange bane, og jeg kan fortælle dig, hvad der hjælper i de forskellige situationer, du møder.

Jeg kan rådgive dig om, hvad der er lovligt og om dine rettigheder og forpligtelser, men det er dig, der skal have arbejdstøjet på – det er i sidste ende din indsats, der gør forskellen. Og jeg er der for dig, før under og efter sagen. 

Kristian Korshøj Jørgensen

  • Jurist fra Aarhus Universitet
  • Arbejdet for Kongehuset
Tag fat i mig nu for en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med din tvangsfjernelsessag. Du fanger mig på tlf. 42 40 78 48 og mail: kkj@advohus.dk, eller du kan tage fat i min sekretær Kathrine Jensen på tlf. 87 80 12 68 eller mail kj@advohus.dk