“Mit fokus er altid på barnet og den unges trivsel – og på deres og forældrenes retssikkerhed.”

Nanna Elvius Bolund

Nanna Elvius Bolund – Specialist i børne- og tvangsfjernelsessager

NANNA ELVIUS BOLUND – SPECIALIST I BØRNE- OG TVANGSFJERNELSESSAGER

Er dit barn tvangsfjernet eller truer kommunen med at fjerne dit barn, står jeg klar til at hjælpe dig. Det er min opgave at hjælpe dig bedst muligt – både juridisk, strategisk og med respekt for den ufatteligt svære situation, du står i som forælder til et tvangsfjernet barn. Mit hjerte brænder for at sikre børn et godt børneliv. Som barn har du ingen til at tale din sag. Det kan jeg.

Jeg sætter mig både ind i den virkelighed, du som forælder står i og de ydre rammer, du er oppe i mod. Hvad kommunens bekymringer drejer sig om, og hvad din version af sagen er – og ikke mindst hvad dit barns virkelighed er. Det gør jeg med respekt for den sorg- og krisesituation, du som forælder befinder dig i, når du henvender dig til et advokatfirma for at få hjælp. Hos mig står du ikke alene. Udover tvangsfjernelse af børn er jeg også specialiseret i forældremyndigheds- og bopælssager samt sager om samvær. Jeg er med andre ord vant til at arbejde omkring at sikre børns rettigheder og belyse, hvad der er bedst for dem – og jeg kender juraen hele vejen rundt og er god til at bevare overblikket.

Den bedste rådgivning sker i fællesskab

Jeg baserer altid min rådgivning ud fra en fælles strategi, så du mærker, du er med, og vi sammen gør det bedste, vi kan. Det er dit barn, det drejer sig om, og det er meget vigtigt for mig, at du er helt tryg ved min hjælp. Min opgave er at sikre, at det, vi så beslutter, også er den bedste løsning fra et juridisk synspunkt. Jeg vil derfor også rådgive dig ærligt ud fra min vurdering af din sag.

Mit fokus er altid på barnet og den unges trivsel – og på deres og jeres (forældrenes) retssikkerhed. De beslutninger, kommunen tager på dit barns vegne, skal være til barnets bedste. Jeg arbejder derfor tæt sammen med børnepsykologer og inddrager dem gerne for at belyse sagen og dit barns situation. Der er en stor værdi i at forstå de tværfaglige sammenhænge, der altid er i spil, når det handler om børn.

Du får en strategisk fordel

Jeg har en baggrund fra Procesbevillingsnævnet, Statsforvaltningen og organisationen Hvert 3. barn. Det betyder, at jeg har arbejdet med systemet fra begge sider af bordet, og at jeg kender arbejdsgange og praksis indefra. Jeg ved derfor også, hvordan sagerne skal behandles, og jeg har lettere ved at identificere, når det ikke forløber, som det bør.

I det hele taget er strategi vigtig for din sag: Hvad skal vi gøre hvornår, og hvordan tackler vi de forskellige aspekter af din sag. På grund af mit indgående kendskab til, hvordan myndighederne fungerer, og hvordan de håndterer sager om tvangsfjernelse, kan jeg sikre, at vi tager de optimale skridt på de rigtige tidspunkter. Derfor får du en strategisk fordel, hvis du vælger mig til at rådgive dig i din sag om tvangsfjernelse.

Advokat for børn og unge i sager om tvangsanbringelse

Er du barn eller ung i en sag om tvangsanbringelse, har du ret til din egen advokat. Som din advokat står jeg mellem dig og alt det svære, der forgår rundt om dig.

Jeg er helt og aldeles på din side – det er kun det, du mener og ønsker, som interesserer mig. Og det er alene dét, du ønsker, som jeg arbejder for at opnå. Alt hvad du fortæller, er fortroligt og bliver mellem os, medmindre du ønsker, at jeg fortæller det til dine forældre, sagsbehandleren eller i Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten.

Nanna Elvius Bolund, advokat

  • Jurist fra Københavns Universitet og University of Edinburgh 2005
  • Advokat i Plesner
  • Fuldmægtig i Procesbevillingsnævnet og Statsforvaltningen med speciale i forældreansvarssager samt tvangsfjernelse
  • Jurist og professionel bisidder/partsrepræsentant i Hvert 3. barn
  • Ejer og chefjurist i Samværsbørn

Hvis du ønsker, jeg skal hjælpe dig med din tvangsfjernelsessag kan du ringe til vores dygtige sekretær, Kathrine Jensen på direkte telefon 87 80 12 68.