Tvangsfjernelse
“Mit fokus er altid på barnet og den unges trivsel – og på deres og forældrenes retssikkerhed.”

Tanja Graabæk – mit fokus er altid på barnet

Er dit barn tvangsfjernet eller truer kommunen med at fjerne dit barn, står jeg klar til at hjælpe dig.  Det er min opgave som advokat at hjælpe dig bedst muligt - både juridisk, strategisk og med respekt for den ufatteligt svære situation, du står i som forælder til et tvangsfjernet barn.

Jeg sætter mig både ind i den virkelighed, du står i og de ydre rammer, du er oppe i mod. Hvad kommunens bekymringer drejer sig om, og hvad din version af sagen er – og ikke mindst hvad dit barns virkelighed er. Det gør jeg med respekt for den sorg- og krisesituation, du som forælder befinder dig i, når du henvender dig til en advokat. Hos mig står du ikke alene.

Advokat for tvangsfjernede børn og unge

Mit hjerte brænder for at sikre børn et godt børneliv. Jeg er derfor også advokat for børn og unge, som er tvangsfjernet eller i fare for at blive tvangsfjernet. Som barn har du ingen til at tale din sag. Det kan jeg.

Mit fokus er altid på barnet og den unges trivsel – og på deres og forældrenes retssikkerhed. De beslutninger, kommunen tager på dit barns vegne, skal være til barnets bedste. Jeg arbejder derfor tæt sammen med børnepsykologer og inddrager dem gerne for at belyse sagen og dit barns situation.

Du får en strategisk fordel

Jeg har en baggrund fra Statsforvaltningen, Ankestyrelsen og organisationen Hvert 3. barn. Det betyder, at jeg har arbejdet med systemet fra begge sider af bordet, og at jeg kender spillereglerne udefra og motorrummet indefra. Derfor får du en strategisk fordel, hvis du vælger mig som din advokat i din sag om tvangsfjernelse.

I det hele taget er strategi vigtig for din sag: Hvad skal vi gøre hvornår, og hvordan tackler vi de forskellige aspekter af din sag. På grund af mit indgående kendskab til, hvordan myndighederne fungerer, og hvordan de håndterer sager om tvangsfjernelse, kan jeg sikre, at vi tager de optimale skridt på de rigtige tidspunkter.

Du har ret til en gratis advokat

Du har ret til en gratis advokat i tvangsfjernelsessager – både hvis du er barn eller ung, som kommunen vil tvangsfjerne, og hvis du er forælder til et barn, kommunen truer med at fjerne fra hjemmet. Det er altså kommunen eller staten, der betaler for din advokat i forbindelse med møder i Børn- og ungeudvalget, i Ankestyrelsen og i retten.

Tanja Graabæk, advokat

  • Jurist fra Aarhus Universitet i 2002
  • Chefjurist og partner i Hvert 3. barn
  • Uddannet mediator (konfliktmægler)
  • HD i organisation & ledelse fra Copenhagen Business School
  • Professionel bisidder /partsrepræsentant
Tag fat i mig nu på tag@advohus.dk, så tager vi en snak om dine muligheder i forhold til kommunen, Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller i en retssag.