Tvangsfjernelse
“Vi hjælper dig med at blive hørt, når du skal snakke med kommunen og sørger for, at du bliver taget med på råd.”

Hvem bestemmer, om jeg må bo hjemme eller ej?

Det er i første omgang kommunens Børn- og ungeudvalg, der bestemmer, om du må bo hjemme eller ej. Det er fem mennesker; to, der har forstand på børn, to politikere og en dommer, der tager stilling på et møde. Du får lov til at komme med til mødet sammen med din advokat, og du får lov til at fortælle dem, hvad du synes er bedst, før de bestemmer, hvad der skal ske.

Som din advokat skal vi nok hjælpe dig til mødet, så du får sagt de ting, du gerne vil.
Hvis du er utilfreds med det, som Børn- og ungeudvalget beslutter - om du skal bo hjemme eller ikke - kan sagen fortsætte i Ankestyrelsen og i retten.

Du kan klage over kommunens beslutning

Hvis du er fyldt 12 år, kan du klage over de beslutninger, kommunen tager om dig. Du skal klage til din sagsbehandler, som så sender din klage videre til Ankestyrelsen. Det hjælper vi dig med som dine advokater.

Du har altid mulighed for at klage over de beslutninger, som kommunen tager på dine vegne. Det kan være tvangsanbringelsen eller den frivillige anbringelse, som du ikke er enig i. Du kan også klage over kommunens beslutning om, hvor du skal bo, hvis du ikke synes du ser dine forældre, søskende eller bedsteforældre nok, hvis kommunen ændrer i din handleplan eller over kommunens øvrige beslutninger om dig.

Afgørelser fra ombudsmanden:
Læs hvordan en 15-årig dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune her
Kommunerne skal huske unges ret til at klage - siger Folketingets Ombudsmand - læs mere her

Lad os tage en snak om de ting, du er utilfreds med, så hjælper vi med klagen eller ved at tage fat i kommunens medarbejdere. Ring på 87 80 12 79 eller send en mail på rh@advohus.dk.