“Som dine advokater kan vi være ved din side ved møder og beslutninger – også hvis det bliver nødvendigt at gå hele vejen.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Sådan klager du - Typiske fejl og regler om tvangsfjernelse .

Barnets Lov

Den 1. januar 2024 er Barnets Lov trådt i kraft. Der er forskellige nye ting, herunder blandt andet:

 • Partsstatus fra 10 år
 • Nye termer
  • § 20-undersøgelse
  • § 47 om tvangsanbringelse
  • § 75-støtteperson
  • § 105, stk. 1 og 2 om begrænsninger af samværet
 • ”Barnets initiativret” til anbringelse (alle) og permanent anbringelse (fra 10 år)
 • Anbringelse af det ufødte barn – 3 mdr. før termin
 • Øget fokus på søskende
 • Endnu mindre medhold?
  • Kommunen skal underrette Ankestyrelsen, hvis børne- og ungeudvalget ikke følger en indstilling om anbringelse uden samtykke efter § 47 eller opretholdelse efter § 67 og der ved afgørelsen ikke er enstemmighed. Er barnet allerede anbragt, opretholdes anbringelsen under Ankestyrelsens behandling af sagen.

Det var tidligere Serviceloven, der regulerede anbringelsen af børn og unge. Langt det meste fra den tidligere lovgivning er også medtaget i Barnets Lov, der er således på mange måder er “gammel vin på nye flasker” – med nogle nye tiltag som ovenfor.

Ikke kun loven – men adskillige tykke vejledninger og bekendtgørelser, der er blandt værktøjerne i den dygtige advokats kuffert. Derfor er en advokat med erfaring og særlig viden om tvangsfjernelse en fordel for dig, der havner midt i en sag om tvangsfjernelse af børn eller unge.

Du kan se eksempler på afgørelser omkring anbringelser af børn på Ankestyrelsens hjemmeside her.