“Jeg har valgt at specialisere mig i nok de mest personlige og følelsesmæssige sager – nemlig børne- og tvangsanbringelsessager.”

Christiane Feierskov

Advokat Christiane Feierskov

CHRISTIANE FEIERSKOV - ADVOKAT MED SPECIALE I BØRNE- OG TVANGSANBRINGELSESSAGER

Jeg har valgt at specialisere mig i nok de mest personlige og følelsesmæssige sager – nemlig børne- og tvangsanbringelsessager. Det er sager, der kræver personlige kvalifikationer som medmenneskelighed og empati, men det kræver også stærke juridiske egenskaber inden for et område, hvor lovene er særdeles komplekse.

Jeg fører sager over hele landet i både børn og unge-udvalget, ved Ankestyrelsen og i retten.

En tvangsanbringelsessag har altid enorm betydning for hele familien, og en anbringelse kan være ganske skelsættende og afgørende for et barns fremtid. Derfor er det vigtigt, at du har en advokat ved din side, der kan bevare overblikket og hjælpe dig med at tale din sag.

Advokat for forældrene

Er dit barn tvangsanbragt, eller truer kommunen med at anbringe dit barn, står jeg klar til at hjælpe dig med respekt for den ufatteligt svære situation, som du står i.

Ofte føles det som om, at myndighederne kun fremhæver det negative. Jeg sørger for, at alt det positive også kommer frem i sagen. Vi gennemgår kommunens udlægning af sagen, og vi taler om, hvad der er sket af nyt, som kan have betydning for sagens resultat, og som derfor skal frem i lyset.

Jeg hjælper dig med at træffe de bedste beslutninger for dig og dit barn og få etableret et samarbejde med kommunen. Jeg kan desuden hjælpe med at vurdere, om kommunen har givet den nødvendige støtte til familien, og om de har undersøgt mindre indgribende alternativer til tvangsanbringelsen.

Jeg sætter mig både ind i den virkelighed, som du står i, og de ydre rammer, som du er oppe i mod. Hos mig står du ikke alene. Du kan regne med ærlighed fra min side og en åben dialog om din sag.

Mit fokus er altid på barnet og den unges trivsel – og på familiens retssikkerhed. De beslutninger, som kommunen tager på dit barns vegne, skal være til barnets bedste.

Advokat for børn og unge

Mit hjerte brænder for at sikre børn et godt liv. Jeg er derfor også advokat for børn og unge, som er tvangsanbragt eller i fare for at blive det. Som barn kan du ofte føle dig alene og mangle én til at tale din sag – det hjælper jeg dig med.

Jeg giver dig den ro og tryghed, der er nødvendig for, at du får fremført dine synspunkter – hvad enten det er i børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen eller ved retten.

Jeg varetager dine interesser fuldt ud, og alt hvad du fortæller mig, er naturligvis fortroligt. Jeg fortæller kun det videre til dine forældre og myndighederne, som vi aftaler.

Du har ret til en gratis advokathjælp

Du har ret til en gratis advokat i tvangsfjernelsessager – både hvis du er barn eller ung (på 10 år eller derover), som kommunen vil tvangsfjerne eller har tvangsfjernet, og hvis du er forælder til et barn, som kommunen vil anbringe eller allerede har anbragt. Det er altså kommunen eller staten, der betaler for din advokat i forbindelse med møder i børn og unge-udvalget, i Ankestyrelsen og i retten.