”Jeg sikrer din retssikkerhed og varetager dine interesser. Det er min vigtigste opgave at sørge for, at du bliver set og hørt.”

Julie Overgaard Lund

JULIE OVERGAARD LUND

Er du anbragt, er dine børn anbragt, eller er de i fare for at blive det? – så står jeg klar til at hjælpe dig.

Tvangsfjernelse er det mest indgribende, man som forælder og barn kan blive udsat for, og det er min vigtigste opgave at sørge for, at du bliver set og hørt. Jeg er grundig, engageret og lyttende, og jeg sikrer, at din sag bliver belyst ned til den mindste detalje. Jeg er her for at varetage dine interesser.

Når man står midt i en anbringelse, sidder følelserne helt uden på tøjet, og jeg hjælper dig derfor med at holde hovedet koldt. Jeg er her for at klæde dig bedst muligt på, og rådgive dig om din sag. Det er vigtigt for mig, at du er oplyst omkring din sag, og hvis du har spørgsmål eller tvivl, sørger jeg for at forklare juraen på en forståelig måde. Jeg kender juraen, og du kender fakta i din sag – sammen kan vi sørge for at sagen bliver belyst i videst mulige omfang.

Julie Overgaard Lund

  • Jurist fra Aarhus Universitet
  • Frivillig ved Aarhus Krisecenter
  • Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp