“Vi hjælper dig med at blive hørt, når du skal snakke med kommunen og sørger for, at du bliver taget med på råd.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Børn og unge - Rettigheder, anbragt eller bo hjemme, samvær, frivillig anbringelse, klage.

ANBRINGELSE, NÅR DU ER FYLDT 18 ÅR

Når du fylder 18 år, slutter din anbringelse. Kommunen skal i samarbejde med dig, der er anbragt, beslutte, hvilken slags støtte og vejledning, du skal have til bolig, uddannelse, arbejde og personlig rådgivning. Det hedder ungestøtte tidligere kaldet efterværn.

Handleplan med mulighed for støtte

Kommunen skal lave en handleplan for dig og din fremtidige støtte senest et halvt år, før du fylder 18 år. Efterværn er for unge, der er fyldt 18 år (op til 22 år) og fungerer som en slags udslusningsordning efter en anbringelse. Der er flere muligheder for støtte:

  • Personlig rådgiver
  • Fast kontaktperson
  • Døgnophold
  • Udslusningsordning

Vi kan hjælpe dig med at blive hørt i det kommunale system

Er du i tvivl om, hvad der skal ske med dig, når du fylder 18 år, eller synes du ikke, kommunens handleplan matcher dine ønsker og behov? Så ring til os for en snak – vi kan hjælpe dig med at blive hørt i det kommunale system – tag fat i advokat Rasmus Hedegaard, ring på 87 80 12 68.