“Børnene er min drivkraft til at arbejde med tvangsfjernelse – som barn bliver dine rettigheder alt for ofte krænket og dine holdninger ikke respekteret.”

Marita S. Hinge

Marita S. Hinge

MARITA S. HINGE – JEG ER BARNETS ADVOKAT I SAGER OM TVANGSFJERNELSE

Jeg har altid arbejdet med børnesager og familieret, og kalder mig ofte for børneadvokat. Børnene er min drivkraft til at arbejde med tvangsfjernelse – som barn bliver dine rettigheder alt for ofte krænket og dine holdninger ikke respekteret.

Jeg synes ikke, myndighederne lytter nok til børnene eller inddrager dem nok i beslutningerne. Hvis du står midt i en sag om tvangsfjernelse og har brug for at snakke med en, der forstår din situation, så ring til mig på 86 12 34 99.

ER DIT BARN TVANGSFJERNET, ELLER TRUER KOMMUNEN MED DET?

Selvfølgelig fører jeg også sager om tvangsfjernelse for dig som forælder – og arbejder for, at du får dit barn hjem. Både her og nu med at håndtere din krise, men jeg forsøger også at se fremad og bevare hovedet koldt, når jeg rådgiver dig om din sag om tvangsfjernelse.

Det gælder om at finde det forandringspotentiale hos dig, som kan medvirke til, at du kan beholde dit barn, eller at vi kan arbejde for en hjemgivelse. Kommunen skal give dig den støtte, du har brug for – det hjælper jeg med at sikre, at de gør.

ADVOKAT FOR ANBRAGTE BØRN – DET ER DIG, DER BESTEMMER

Hvis du er blevet tvangsfjernet, er du sandsynligvis anbragt hos en plejefamilie eller på en døgninstitution. Jeg kommer ud til dig, hvor du bor lige nu og snakker med dig alene. Det gør jeg for at være sikker på, at du siger det, du mener – uden at du behøver tage hensyn til forældre, plejeforældre eller ansatte. Det er dig, der bestemmer!

Jeg gør kun det, du beder mig om, og der er ikke noget af det, vi snakker om, som går videre – med mindre, du vil have det. Du bestemmer også selv, om du vil med i Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen eller i retten, eller om du hellere vil have mig til at være dit talerør som din advokat.

Det kan også være, at du ikke ønsker at bo hjemme hos din mor eller far, fordi det er for svært derhjemme, og dine forældre ikke kan passe på dig, som du har brug for. Så kæmper jeg sammen med dig for, at du kan bo et andet sted, som du er tryg ved.

KOMMUNEN GLEMMER DET POSITIVE I SAGER OM TVANGSFJERNELSE

Det er vigtigt for mig, at din retssikkerhed bliver overholdt – uanset om du er et tvangsfjernet barn eller en forælder, der har fået fjernet sit barn. Er sagen ordentlig belyst, og har kommunen fået det hele med?

Ofte fremstiller kommunen sagen meget negativt og glemmer de positive ting, der taler for forældrenes og barnets sag. Derfor snakker jeg altid kommunens fremlægning igennem med dig – kan du genkende det, sagsbehandlerne skriver, eller har de glemt at inddrage en eventuel positiv udvikling, der har været? Sammen med dig finder jeg frem til de ting, der taler imod en tvangsfjernelse.

FRIVILLIG ANBRINGELSE AF BØRN

Ofte forsøger kommunen at overtale dig til en frivillig anbringelse af dit barn, uden det står helt klart, hvad det indebærer og måske uden, du helt har forstået konsekvenserne. Du får ikke lov til at bestemme mere eller få mere samvær ved en frivillig anbringelse end ved en tvangsfjernelse. Derfor anbefaler jeg ofte, at du trækker dit samtykke tilbage – så får du en gratis advokat med ind over din sag, der sikrer, at kommunen overholder reglerne. Uanset om det er en frivillig anbringelse eller en tvangsfjernelse, kommer dit barn hjem, når du har opfyldt målene i din handleplan. Hvis du altså har fået en handleplan, som du har ret til.

FEJL I KOMMUNENS BEHANDLING AF TVANGSFJERNELSESSAGER

Synes du ikke, forvaltningen arbejder objektivt med din sag, og vender de ikke tilbage på dine henvendelser? Så er det ret typisk for sager om tvangsfjernelse, selvom kommunen faktisk skal arbejde aktivt hen mod en hjemgivelse.

Mit bedste råd til dig er, at du skal sørge for dokumentation af enhver kontakt med kommunen – send en mail i stedet for at ringe og bed altid om et skriftligt svar.

FIND MIG PÅ LINKEDIN

MARITA S. HINGE – BØRNEADVOKAT

Allerede på mit studie specialiserede jeg mig i familieret og børns rettigheder. Børn er en overset gruppe og der er nogen, der skal råbe op for dem. Det vil jeg gerne gøre.

  • Møderet for Højesteret
  • Jurist fra Aarhus Universitet
  • Advokat (L)
  • Uddannet Mediator
  • Tilknyttet Mødrehjælpens retshjælp
  • Frivillig advokat hos Aarhus Krisecenter