“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

HVAD ER EN FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSE?

Forældrekompetenceundersøgelse – også kaldet FKU – er en undersøgelse, hvor forældrene bliver vurderet: kan de varetage og sikre barnets udvikling, eller har de brug for hjælp.

Det kan være kommunen eller forældrene selv, der tager initiativ til en forældrekompetenceundersøgelse. En forældrekompetenceundersøgelse blev også tidligere kaldt en ‘forældreevneundersøgelse’.

En forældrekompetenceundersøgelse består for det meste af samtaler med og test af forældre og barn samt observation af samspillet mellem forældre og barn. Der indgår også samtaler med de personer, der har med barnet at gøre i dagligdagen, det kan være børnehave, skole og SFO.

Forældrekompetenceundersøgelsen skal foretages af en autoriseret psykolog.

Socialstyrelsen har lavet en vejledning om, hvad en forældrekompetenceundersøgelse skal indeholde. Vejledningen kan du læse her.

Kritik af forældrekompetenceundersøgelser – der er store udsving i metoder og kvalitet

Der har været en del kritik af forældrekompetenceundersøgelser, fordi der ikke tidligere har været lovgivning eller fælles minimumskrav til kommunerne om, hvordan undersøgelsen skal foretages. Derfor er der store udsving i metoder og kvalitet i de enkelte kommuner.

Du kan klage til psykolognævnet over udfaldet af en forældrekompetenceundersøgelse, hvis du ikke mener, undersøgelsen er udført ordentligt. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp og rådgivning i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelsen.