“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

UNDERRETNINGSPLIGT FOR ALLE

Alle borgere kan underrette kommunen, hvis de opdager, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb, eller hvis barnet lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Du kan være anonym, når du laver en underretning til kommunen, og det kan klares med en mail eller en telefonopringning.

Kommunens pligt, når den modtager en underretning

Når kommunen modtager en underretning, skal den foretage en indledende vurdering af sagen. Hvis kommunen skønner, at barnet kan have brug for støtte, skal kommunen sætte en grundig undersøgelse af barnets forhold i gang, for at vurdere om barnet har behov for hjælp.

Du bliver ikke part i sagen, fordi du laver en underretning

Hvis du laver en underretning til kommunen, bliver du ikke part i barnets eller den unges sag, og du vil ikke kunne få oplysninger om, hvilken slags hjælp eller støtte kommunen giver barnet eller den unge. Kommunen skal senest seks hverdage efter modtagelsen af din underretning sende en kvittering for modtagelsen. Som underretter kan du være anonym.

De sociale nævn og Ankestyrelsen har mulighed for at gå ind i sager om særlig støtte til børn og unge af egen drift. Det betyder, at du kan gå direkte til Ankestyrelsen, hvis du mener, at et barn eller en ung ikke får den hjælp, som det har behov for. Ankestyrelsen vurderer så, om der er behov for at den går ind i sagen. De sociale nævn og Ankestyrelsen kan pålægge kommunen at handle i en konkret sag.

Fagpersoners underretningspligt

Fagpersoner har en særlig udvidet underretningspligt. Underretningspligten gælder offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud.

Kontakt mig, hvis du er i tvivl om en underretning

Er du i tvivl om, du skal foretage en underretning eller ved du ikke helt, hvordan du skal gribe det an – så er du velkommen til at ringe eller skrive til os – vi er eksperter i sager om tvangsfjernelse af børn. Ring på 87 80 12 68 eller send en mail rh@advohus.dk.