“Tvangsanbringelse er det mest indgribende en forælder og et barn kan blive udsat for. Jeg står ved din side gennem hele processen med rådgivning og vejledning, så du føler dig klædt på til løbende at træffe beslutninger, og jeg sikrer at dine synspunkter bliver fremført.”

– Cathrine D. Bøhne

CATHRINE D. BØHNE - ADVOKAT MED SPECIALE I BØRNE- OG TVANGSANBRINGELSESSAGER

Jeg har som advokat valgt at specialisere mig i nogle af de mest personlige og følelsesmæssige sager – nemlig børne- og tvangsanbringelsessager. Det er sager, der kræver både personlige kvalifikationer, så som medmenneskelighed og empati, men også stærke juridiske egenskaber inden for områder, hvor lovene kan særdeles komplekse. Egenskaber som jeg er i besiddelse af.

Såfremt du står i en situation, hvor du som forælder oplever, at der er risiko for, at dit barn bliver tvangsanbragt, hjælper jeg dig med at træffe de bedste beslutninger for dig og dit barn, samt ligeledes at få etableret et samarbejde med kommunen. Jeg kan ligeledes via sagsmaterialet se, om kommunen har undersøgt mindre indgribende alternativer til tvangsanbringelsen.

Det samme gør sig gældende i sager, hvor det omvendt drejer sig om, at du som barn skal tvangsanbringes uden for hjemmet. Her er det umådeligt vigtigt, at dine synspunkter og ønsker til tvangsanbringelsen og et eventuelt samvær bliver fremført, og det hjælper jeg dig med.

For at opnå det bedst mulige resultat, bør du vælge en advokat med speciale i tvangsanbringelsessager.

At møde i børne- og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller retten i forbindelse med tvangsanbringelse af et barn, giver mange spekulationer og bekymringer hos både forælder og barn. Alvoren i tvangsanbringelsessager ses direkte ved, at børn over 10 år og forældre har ret til gratis advokathjælp. Sager om tvangsanbringelser kræver et godt samarbejde mellem advokaten og klienten – du kender det faktuelle, hvor jeg kender processen, systemet og juraen. Jeg står klar til at kæmpe for din sag rundt om i landet, så dine synspunkter bliver hørt, således at du opnår det bedst mulige resultat ud fra dine omstændigheder.