“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

BØRNESAMTALE

Barnets perspektiv skal inddrages, inden kommunen afgør sager om tvangsfjernelse og samvær.

Kommunen skal tilbyde alle børn og unge en børnesamtale, inden de træffer afgørelser, der berører barnet eller den unge. Børnesamtalen gælder selvfølgelig også ved sager om tvangsfjernelse. Nogle gange vurderer kommunen, at barnets alder og modenhed gør, at det er bedre at få barnets perspektiv med på anden måde.

Vi kan være med til at sikre, at kommunen overholder sine forpligtelser – sørge for at barnet eller den unge faktisk bliver hørt. Ring til os på 87 80 12 68, hvis du vil høre mere om børnesamtalen og de muligheder, du som barn eller ung har for at blive inddraget i beslutningerne.

Sådan foregår en børnesamtale

Oftest er det en socialrådgiver med særlig erfaring i familieforhold, der afholder samtalen med barnet.

Barnet eller den unge skal have mulighed for at fortælle om sine ønsker til det, der skal træffes afgørelse om, eksempelvis anbringelse eller samvær.

Barnet skal føle sig hørt, men må ikke komme til at opleve et ansvar for forløbet, som det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af. Der skal tages hensyn til barnet, så det ikke føler sig splittet eller illoyal i forhold til sin familie, og samtalen skal foregå på en måde, der er tilpasset barnets alder og modenhed.

Barnet har ret til at at have en bisidder med under børnesamtalen. Her kan Børns Vilkår være behjælpelig.

Børnesamtalen indgår som en vigtig del af den afgørelse, der skal træffes.

Har du brug for at vide mere om børnesamtalen, eller er du bange for ikke at blive hørt, så kontakt os – ring på 87 80 12 68.