“Med mig ved din side, er du sikker på at blive klædt godt på i din egen sag, og du får rådgivning om, hvordan du får det bedst mulige samarbejde til gavn for dit barn.”

Jesper Frøkjær

Jesper Frøkjær

JESPER FRØKJÆR - ADVOKAT MED SPECIALE I TVANGSFJERNELSE

Jeg fører sager om tvangsanbringelse over hele landet – i børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og retten. Med min hjælp får du overblik over din sag, og du kan være tryg ved, at du får det bedst mulige resultat. Jeg vejleder dig desuden om, hvordan du får den bedst mulige hjælp og støtte i den situation du står i. Ring til mig på 71 919 243

Jeg ved, hvordan systemet fungerer

Jeg har ført over hundrede sager om børn ved domstolene i anbringelsessager. Min baggrund i Ankestyrelsen gør, at jeg har en særlig indsigt i, hvordan myndighederne behandler en sag om anbringelse og øvrig relateret støtte. Jeg kan derfor rådgive dig bedst muligt, og sikre at din sag bliver belyst bedst muligt.

Min opgave er at skabe retssikkerhed i din sag. En sag om anbringelse uden for hjemmet er ofte en uoverskuelig størrelse, hvor det kan være vanskeligt at få overblik uden hjælp. Det er helt centralt, at du får mulighed for at få dit syn på sagen frem, og det er min opgave, at belyse din sag bedst muligt ud fra dette.

Med mig ved din side, er du sikker på at blive klædt godt på i din egen sag, og du får rådgivning om, hvordan du får det bedst mulige samarbejde med kommunen i din anbringelsessag.

Vidste du, at du kan få støtte fra kommunen? – Jeg hjælper dig med at få et godt samarbejde!

Med mig ved din side, er du sikker på at blive klædt godt på i din egen sag, og du får rådgivning om, hvordan du får det bedst mulige samarbejde med kommunen i din anbringelsessag.

Husk at Jesper Frøkjærs bistand betales af det offentlige, når din sag behandles i børn og uge-udvalget, Ankestyrelsen og i retten.