“Vi hjælper dig med at blive hørt, når du skal snakke med kommunen og sørger for, at du bliver taget med på råd.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Børn og unge - Rettigheder, anbragt eller bo hjemme, samvær, frivillig anbringelse, klage.

HVOR SKAL DU BO, NÅR DU IKKE KAN BO HJEMME?

Der er flere forskellige muligheder, når du ikke kan eller må bo hjemme længere. Det er kommunen, der bestemmer, hvor du skal bo, men du har ret til at blive hørt, inden kommunen beslutter noget. Hvis du har nogle ønsker, så sørg for at få det fortalt, når du snakker med din sagsbehandler. Det er vigtigt, at der bliver fundet en god løsning, der passer så godt som muligt til dig.

Netværksplejefamilie

Måske kan du bo hos nogle andre i din familie? Nogen du er tryg ved, som kan tage sig godt af dig – bedsteforældre, onkler eller tanter. Det kan være nemmere at flytte hjem til nogen, du kender og er tryg ved, hvis du har et godt forhold til familien.

Plejefamilie

Du kan også flytte hen til en plejefamilie. Plejefamilie er en almindelig familie, som gerne vil tage et eller flere børn ind i familien for en periode. Ofte bor deres egne børn stadig hjemme, og du vil blive en del af deres familieliv. En plejefamilie skal opfylde nogle betingelser, og de skal godkendes af kommunen, inden de får lov til at få et barn eller en ung i pleje. Plejefamilien får penge fra kommunen for at have et plejebarn.

Kommunal plejefamilie

En kommunal plejefamilie er ligesom en almindelig plejefamilie. En kommunal plejefamilie får lidt mere støtte fra kommunen, så de er klædt på til at tage sig af børn og unge med lidt større problemer.

Døgninstitution

En døgninstitution er det, man tidligere kaldte et børnehjem. Her bor flere børn, og der er ansat pædagoger og andet personale til at tage sig af børnene og de unge. På en døgninstitution får du dit eget værelse.

Socialpædagogisk opholdssted

Anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted kan også være en løsning for dig, der er ung. På opholdsstedet kommer du til at bo sammen med andre unge, som af forskellige grunde ikke kan bo sammen med deres forældre. Personalet kan være pædagoger eller voksne med diverse forskellige uddannelser.

Anbringelse på efterskole

Måske kan efterskole være en mulighed for dig, hvis du ikke har så meget lyst til at bo hos en plejefamilie eller på en institution. Du kan komme på efterskole, hvis du går i 8. 9. eller 10. klasse. Der er knap så meget støtte og hjælp til dig, til gengæld ligner det mere en normal hverdag.