“Som dine advokater kan vi være ved din side ved møder og beslutninger – også hvis det bliver nødvendigt at gå hele vejen.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Sådan klager du - Typiske fejl og regler om tvangsfjernelse .

TYPISKE FEJL FRA KOMMUNENS SIDE

Kommunerne begår en del fejl under sagsbehandlingen af tvangsfjernelser. Det har ofte stor betydning for dig som forælder eller som barn, der er tvangsanbragt. En af grundene til, at kommunerne begår så mange fejl, er de mange krav til sagsbehandlingen i sager om tvangsfjernelse. Det er komplicerede sager, og der er mange formalia, der skal overholdes.

Det kan være svært at gennemskue, om socialrådgiveren følger reglerne. Du kan risikere at blive fejet af med hurtige løsninger, og det kan være svært at stille krav til sagsbehandlingen. Derfor er det vigtigt at kræve aktindsigt, så du kan kontrollere, om alle oplysninger er korrekte.

Få advokathjælp og undgå fejl

Det kan få stor betydning for din sags udfald, hvis vi som dine advokater finder fejl i kommunens sagsbehandling. Derfor er det en god idé at lade os gennemgå sagen og sagsbehandlingen.

Typiske fejl, som kommunen begår, kan være

  • Kommunen undlader at foretage en psykologundersøgelse – selv efter henstilling fra Ankestyrelsen
  • Kommunen afbryder samværet mellem barn og forældre i over en måned, uden at diskutere sagen i børn – og ungeudvalget
  • Kommunen glemmer at lave børnefaglig undersøgelse
  • Kommunen glemmer at partshøre børn og forældre
  • Kommunen glemmer at tilbyde § 54-støtteperson
  • Kommunen glemmer at oplyse om ret til aktindsigt og advokathjælp og meget mere…

Kontakt os på 87 80 12 68 eller mail rh@advohus.dk – måske vil det være en god idé med en grundig gennemgang af kommunens sagsbehandling.