“Mit hjerte brænder for at sikre børn et godt liv. Jeg er derfor også advokat for børn og unge, som er tvangsfjernet eller i fare for at blive tvangsfjernet. Som barn har du ingen til at tale din sag – det hjælper jeg dig med.”

Pernille Amstrup-Bønløkke

Advokatfirmaet Strauss & Garlik - Pernille Amstrup-Bønløkke

PERNILLE AMSTRUP-BØNLØKKE – MIT FOKUS ER PÅ BARNET

Er dit barn tvangsfjernet eller truer kommunen med at fjerne dit barn, står jeg klar til at hjælpe dig. Det er min opgave som advokat at hjælpe dig bedst muligt – både juridisk og strategisk, men også med den respekt, der er for den ufatteligt svære situation, som du står i – hvad enten du er forældre eller barn.

Jeg sætter mig både ind i den virkelighed, som du står i, og de ydre rammer, som du er oppe i mod. Hos mig står du ikke alene. Du kan regne med ærlighed fra min side og en åben dialog om din sag.

Ofte føles det som om, at myndighederne kun fremhæver det negative i en sag. Jeg sørger for, at alt det positive tillige kommer frem i sagen. Vi gennemgår kommunens udlægning af sagen og vi taler om, hvad der er sket af nyt, som kan have stor betydning for sagens resultat og som derfor skal frem i lyset.

Jeg sørger for, at du bliver lyttet til og du får lov til at fortælle din side af sagen. Dialogen med myndighederne vægter jeg højt og ved gensidig dialog kommer vi langt og det give gode resultater. Jeg er således også bindeled mellem dig og myndighederne sammen med din § 54 støtteperson. Jeg guider dig gennem sagen og forklarer, hvordan systemet fungerer, og hvad næste step i sagen er.

Advokat for børn og unge

Mit hjerte brænder for at sikre børn et godt liv. Jeg er derfor også advokat for børn og unge, som er tvangsfjernet eller i fare for at blive tvangsfjernet. Som barn har du ingen til at tale din sag – det hjælper jeg dig med.

Jeg varetager dine interesse fuldt ud, og alt hvad du fortæller mig, forbliver fortroligt mellem du og jeg. For mig et det vigtigt, at du får et ”rum”, hvor du kan tale frit. Jeg fortæller kun det videre til dine forældre, din sagsbehandler, børne- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og retten, som vi aftaler.

Mit fokus er altid på barnet og den unges trivsel – og på deres og forældrenes retssikkerhed. De beslutninger, som kommunen tager på dit barns vegne, skal være til barnets bedste.

Du har ret til en gratis advokat

Du har ret til en gratis advokat i tvangsfjernelsessager – både hvis du er barn eller ung, som kommunen vil tvangsfjerne eller er tvangsfjernet, og hvis du er forælder til et barn, som kommunen vil fjerne fra hjemmet eller allerede har fjernet. Det er altså kommunen eller staten, der betaler for din advokat i forbindelse med møder i børne- og ungeudvalget, i Ankestyrelsen og i retten.

Pernille Amstrup-Bønløkke, advokat

  • Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2009
  • ABeskikket af Social- og Indenrigsministeriet som sagkyndig i internationale børnebortførelser

Hvis du ønsker, jeg skal hjælpe dig med din tvangsfjernelsessag kan du ringe til vores dygtige sekretær, Kathrine Jensen på direkte telefon 87 80 12 68.