“Det er vores fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Vores eneste opgave er at varetage dine interesser.”

Dine advokater med speciale i tvangsfjernelse

Det hjælper vi også med - Forældrevneundersøgelse,børnesamtale, familierådslagning, bisidder, § 54 støtteperson, underretningspligt, rapporter og analyser - få mere at vide.

RAPPORTER OG ANALYSER OM BØRNS VILKÅR

Her samler vi relevante rapporter, analyser og artikler om anbragte børn og børns generelle vilkår i Danmark.

1. Svigt af børn i Danmark 2018 – rapport fra Børns Vilkår

I 2017 handlede flere end 7.000 samtaler på BørneTelefonen om alvorlige svigt som vold, krænkelser, misbrug og mobning. En del børn fortæller om gentagne krænkelser, som kan stå på længe, før voksne eller myndigheder griber ind – hvis nogen overhovedet reagerer.

Rapporten ’Status 2018 – Svigt af børn i Danmark’, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag, giver et overblik over omfanget af de svigt, børn udsættes for i Danmark.

Læs rapporten her

2. Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn 2015

STATSREVISORERNES BEMÆRKNINGER TIL INDSATSEN: 

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Social- og Indenrigsministeriet efter
10 års indsats ikke kan dokumentere, at kommunernes sagsbehandling i forhold
til anbringelse af børn er blevet bedre, eller at indsatsen har haft den tilsigtede
effekt.
Statsrevisorerne finder, at Social- og Indenrigsministeriet ikke i tilstrækkelig
grad har understøttet, at kommunerne indfrier Anbringelsesreformens formål.
Statsrevisorerne kritiserer, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringelsessager
ikke overholder lovens krav om børnesamtaler, handleplaner og børnefaglige
undersøgelser.

Læs beretningen her

3. Socialstyrelsens analyse om anbragte børn og unge

Læs analysen her

4. Tvangsanbringelser – retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces

I perioden fra 2011 til 2017 er antallet af tvangsanbragte børn steget med 41 %. I 2017 var der således minimum 2.557 tvangsanbragte børn i Danmark. Tvangsmæssig adskillelse af børn fra deres forældre må anses for at være en af de mest indgribende afgørelser, man kan opleve som borger. Det er derfor også helt afgørende, at processen er omgivet af den højst tænkelige grad af retssikkerhed, og at der ydes den fornødne støtte til forældre og børn. Justitia har i en ny rapport undersøgt processen, fra kommunen bliver opmærksom på et barns mistrivsel, til beslutningen om tvangsanbringelse er truffet. Rapporten har særlig fokus på de retsgarantier, som skal sikre familiernes retssikkerhed.

I rapporten identificeres en række retssikkerhedsmæssige udfordringer ved den nuværende ordning.

Læs rapporten her – både i kort og lang version