En tvangsfjernelse af børn – også kaldet en tvangsmæssig anbringelse – betyder, at kommunens Børn- og Ungeudvalg vælger at fjerne dit barn fra hjemmet.

Find rapporter og analyser om tvangsanbragte børn her

Find rapporter og analyser af børns vilkår i Danmark her. Vi har samlet afgørelser i diverse sager og analyser, og der kommer løbende flere til.