En tvangsfjernelse af børn – også kaldet en tvangsmæssig anbringelse – betyder, at kommunens Børn- og Ungeudvalg vælger at fjerne dit barn fra hjemmet.

Ungdomskriminalitetsnævn – du har ret til gratis advokat

1. januar 2019 oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn.

Er du som barn eller forælder indblandet i en sag i dette nævn, har du ret til gratis advokatbistand.

Her er vi din ekspert!