Tvangsfjernelse
“Som dine advokater kan vi være ved din side ved møder og beslutninger - også hvis det bliver nødvendigt at gå hele vejen.”

Regler om anbringelse af børn og unge

Det er "Lov om social service", der regulerer anbringelsen af børn og unge. Betingelserne for tvangsfjernelse står i § 58, men hele lovens kapitel 11 fra § 46-§ 76 er relevante for en tvangsfjernelsessag, - sammen med flere andre paragraffer, der er spredt rundt i loven.

Ikke kun loven - men adskillige tykke vejledninger og bekendtgørelser til serviceloven, andre love og et godt kendskab til retspraksis - er blandt værktøjerne i den dygtige advokats kuffert. Derfor er en advokat med erfaring og særlig viden om tvangsfjernelse en fordel for dig, der havner midt i en sag om tvangsfjernelse af børn eller unge.

Du kan se eksempler på afgørelser omkring anbringelser af børn på Den Sociale Ankestyrelses hjemmeside her

På Socialministeriets hjemmeside - klik her - kan du finde gældende love, bekendtgørelser og vejledninger.